SRC ;

Eğer formda bir resim kullanılmış ise resmin kaynak dosya yolu bu parametre ile tanımlanır.


TYPE ;

Eleman türü belirtilir. Text, Password, Checkbox, Submit, Reset, File, Hidden vb… Değerlerinden biri kullanılır. Yani verdiğimiz değere göre forma form nesneleri eklenir.


ALİGN ;

Elemanın form üzerinde nasıl konumlandırılacağını belirlemek için kullanılır.


CHECKED ;

Checkbox ve Radio düğmelerinde bir şeçeneğin baştan onaylı olmasını sağlar.


NAME ;

Girilen verinin hangi değişken ismi altında değerlendirileceğini belirtmek için kullanılır.


RESABLED ;

Bir form nesnesini kilitler. Kullanılmaz duruma getirir.


READONLY ;

Form nesnesinin sadece okunabilir, ama değiştirilemez olmasını sağlar.


VALUE ;

Metin ve şifre girişlerinde ilk değer atamak için kullanılır.


ÇOK SATIRLI METİN KUTUSU OLUŞTURMAK


Çok satırlı metin kutusu oluşturmak için çift taraflı “< textarea >” etiketi kullanılır. Metin kutusunun satır sayısının Rows, sütun sayısını Cols ile belirtilir.
*< textarea rows= “5” cols= “40” > < /textarea >


PAROLA ALANI ;
Type niteliğine password değeri verierek elde edilir.

*< input type= “password” maxlenght= “40” >ONAY KUTULARI ;
Bir çok seçeneğin seçilebileceği durumlarda onay kutuları kullanılır. Type bölümüne Checkbox değişkeni atanarak belirlenir.

*< input type = “checkbox” name= “futbol” value= “a” >RADİO BUTONLAR ;
Bir grup seçenekten bir tanesinin seçilmesi istenen durumlarda kullanılır. Type niteliğine Radio değeri verilerek elde edilir.


NOT= Radio butonlarda name değerlerlinin aynı olması gerekir.
* < input type= “radio” name = “il” value= “1” checked= “checked” >