TABLOLAR
Tablolar < table > etiketi ile belirtilir. Bir tablo < tr > etiketi satırlara bölünür ve her satır da
< td > etiketi ile sütunlara bölünür. Bir veri hücresi (data cell) metinler, resimler, listeler, paragraflar, formlar, yatay çizgiler, tablolar vs. içerebilir.

ALİGN ;
Tablonun yatay konuma göre yerini ayarlar.
< tablealıgn="left"nitelemesi tabloyu sola dayalı yapar.
< table alıgn=”right” > nitelemesi tabloyu sağa dayar.
< table alıgn=center" > nitelemesi tabloyu ortalar.BORDER ;

< table border="5" > biçiminde yazılır. Tablonun ve hücrelerinin kenar (çerçeve) kalınlığını belirler.

CELLPADDING-CELLSPACING ;


<table border cellpaddıng ="2" >biçiminde yazılır. Hücre kenarı ile hücre içindeki yazı arasındaki açıklığı belirler.
< table border cellspacıng="3" > biçiminde yazılır. Hücreler arasındaki açıklığı belirler.BGCOLOR;


Hücrenin zemin rengini belirler.

WIDTH ;


Tablonun genişliğini belirler. Örneğin,. WIDTH="200" nitelemesi, tablo genişliğini 200 pixel yapar.

SÜTUN-SATIR;


< td > etiketi ile oluşur.
< tr > etiketi ile oluşur
2x2 TABLO