kodu
çıktısı
İÇ İÇE LİSTE OLUŞTURMA

kodu
çıktısı


*-*
HTML sayfalarında sıralı yada sırasız listeler oluşturulduğunda tarayıcı bu listedeki maddelerin başındaki karakterleri kendisi belirler, ancak bu karakterler sonradan da belirlenebilir. Bunun için TYPE (tip) özelliği kullanılır. Sırasız listeler için aşağıdaki üç seçenek kullanılabilir.