METİN STİLLERİ
KALIN (BOLD) YAZMAK;

Html tümüyle eylem bekleyen bir dildir siz belirtmedikçe birşey yapmaz sizin belirttiğiniz eylemleri yapar.
Yazınızın bir kısmı yada hepsini kalın (bold) yazmak isterseniz bunun için < b > < /b >etiketi kullanılır.
İTALİK (YATIK) YAZMAK;

Yazılarını yatık (İTALİK) yazmak içinde ihtiyacımız olan < i > < /i >etiketidir.
ALT SİMGE VE ÜST SİMGE;

Üst simge metin küçültür ve taban çizgisinin üst tarafından yazılmasını sağlar. Alt simge metni küçültür ve
taban çizgisinin alt tarafından yazılmasını sağlar. Üst simge yazmak için < sup >, Alt simge yazmak için
< sub >etiketi kullanılır.
METİNLERİN ALTINI - ÜSTÜNÜ ÇİZME;

Metinleri vurgulamak için altını çizme gerekebilir. Metinlerin altını çizmek için < u > < /u >etiketi kullanılır.
Metinlerin üzerini çizmek için < strike > < /strike > tagı kullanılır.

*-*

Metinleri standart tek aralıklı yazmak için < tt > < /tt > etiketi kullanılır.
Metinleri programlama kodunda uygulanan tek aralıklı metinler gibi yazmak için
< code > < /code > etiketi kullanılır. Daha önce biçimlendirmiş
metinleri yazmak için < pre > < /pre > etiketi kullanılır.


kodu
çıktısı