TEK ARALIKLI METİN
< tt > < /tt > : Standart tek aralıklı metin yazmak için kullanılır.

< kod > < /kod > : Tek aralıklı tazı tipi etiketidir.

< code > < /code > : Programlama koduna uygulanan tek aralıklı yazı tipi etiketidir.

< samp > < /samp > : Örnek metinlerde kullnılan tek aralıklı yazı tipi etiketidir.

ÖNCEDEN BİÇİMLENDİRİLMİŞ METİN KULLANMA

< pre > < /pre > : Metnin önceden tanımlanmış biçimlendirmeyle kullanılmasını istiyorsak bu tagı kullanırız.

ALINTI METİNLERİ BİÇİMLENDİRME

< blackquite >: Alıntı metinleri diğer metinlere göre biraz iç taraftan yazılır. Bu işlem için nu etiket kullanılır. Etiketin "CİTE" bağımsız değişkeni vardır ve alıntı yapılan sitenin URL'sini tanımlamak için kullanılır.

kodu
çıktısı


METİNLERİ NORMALDEN BİRAZ BÜYÜK/KÜÇÜK YAPMA

< big > < /big > :Biraz büyük yapmak için kullanılır.

< smail > < /smail > :Biraz daha küçük yapmak için kullanlır.

kodu
çıktısı