HTML ELEMANLARI
Tag(Etiket) : HTML sayfalarında normal metin ile web tarayıcısına gönderecek olan özel komutları birbirinden ayırmak için kullanılan işaretler ve komut dizilerdir. Normal metinden ayırmak için < > işaretleri vardır.

Örnek: < html > < /html >

* Etiketler içiçe yer alır ve en içteki etiketten başlanılarak kapatılır.

Örnek olarak Aşağıda 4 eleman içeren bir HTML dökümanı verilmiştir:

kodu
çıktısı

<html >: Tarayıcıya, bir html dökümanının başladığını ilan eder.

<head > : Başlığı belirtir. < /head >etiketiyle de kapatılır.

<title > : Sayfanın başlık kısmında çıkması istenen yazılar buraya yazılır. < /title > etiketiyle kapatılır.

<body >: < body > ve < /body > Taglar arası bir html sayfasının gövdesidir. Başlıklar, paragraflar, resimler, videolar, menüler gibi bütün sayfa içeriği birer alt eleman olarak, bu iki tag arasına yazılır. < body > elemanı < html > elemanının alt elemanıdır.