metin stillendirme

1-) yazı tipi grubunu belirleme

"font-family" ile belirlenir. en çok kullanılan yazı tipi grupları şunlardır: arial,helvatice,sans-serif
"times new roman", times,serif
"courler new",covrier, monospace ,verdane,arial ,helvatice,sans-serif
örnek=p{font-family:verdana, arial,helvatica, sans-serif;}
p{font-family:verdana}

2-)yazı büyüklüğünü belirleme

"font-size" ile belirlenir. pixel(px), inç (in), punto (pt) ile gösterilir. göreceli boyutlar ise küçükten büyüğe doğru xx-small, x-smal ,smal, medium ,large, x-larege ,xx-large şeklinde yazılır.

3-)yazı stilini belirleme

"font-style" ile yaılır. "font-weight"ile de yazının kalınlğı belirlenir. (bold 700 , normal 400'e denk gelir. 100 ile 900 arasında değer alır. ayrıca bold ,border diye değer alabilir.
örnek= p{font-weight: bold;}
p{ font-weight: 900;}


p{font-style :italic;}


4-)alt ve üst çizgi

"text-decoration" ile yazılır. metnin üstünü çizmek için "line-overline" , altını çizmek için "underline" yanıp sönme efekti için "blink" kullanılır. "none" çizgisidir.
örnek = p{text-dacoration:line-overline;}

5-) text-transform

Upperrase: yazıyı büyük harf yapar
lowercase: küçük harf yapar.
capitalize: her kelimenin ilk harfini büyük harf yapar.

6-)karakter ve kelime arası boşluk

"font" ile bütün metin stili bir arada verilebilir.
örnek= body{font:20pt 300italic verdana}

7-) font

karakterler arası boşluk "letter-spacing" ile, kelimeler arası boşluk "word-spacing" ile belirlenir.

8-)yazının rengi

"color" ile yazının rengi belirlenir "background-color" ile yazının arka plan rengi belirlenir.

9-) bağlantılara stil ekleme

a;link{color:black; text-decoration:none;} : tıklanmış link.
a;visited{color:red; text-decoration:none;} : ziyaret edilmiş link.
a;active{color:blue; text-decoration:none;} : linkin tıklandığındaki hali.