OVERFLOW ÖZELLİĞİ


Eleman içeriğinin kutu içine sığmaması durumunda ne yapacağını belirler.

Eğer overflow: Visible dersek taşan içerik gösterilir. Varsayılan değeride bulur.

• Overflow: hidden = Taşan içerik gizlenir, kırpılır. • Overflow: scroll = Elemana yatay ve dikey kaydırma çubukları eklenir. • Overflow: Taşma yönüne göre otomatik kaydırma çubukları eklenir.

VİSİBİLİTY ÖZELLİĞİ

Elemanın görünürlüğünü belirler.

• Visibilty: visible = Eleman gösterilir.
• Hidden = Eleman gizlenir.


DİSPLAY ÖZELLİĞİ

Elemanın hangi eleman türüne göre oluşturulup, konumlandırılacağını ayarlamak için kullanılır. Genel bir tanımlamayla bu özellik ile elemanın hangi eleman gibi davranacağını ayarlarız. Bu özellik tüm elemanlara uygulanabilir.

• Display: lnline = Satır içi bir eleman gibi görüntülenir.
• Display: block = Blok seviyesi bir eleman gibi görüntülenir.
• Display: none = Eleman sayfada gizlenir. Elemanın sayfadaki yeri korunmaz.


FLOAT ÖZELLİĞİ

Bir elemanı sayfa akışındaki yerinde çıkartıp kapsayıcı eleman içinde sola veya sağa kaydırmak için kullanılır. Kapsayıcı eleman burada body olabilirken, kimi durumlarda "Div" ile oluşmuş bir kapsayıcıda olabilir.

CLEAR ÖZELLİĞİ

Bir elemana "Float" uygulanmış ise bu elemandan sonra gelen elemanlar Float etkisinde kalarak Float uygulanmış elemanın solundan ya da sağından akar. Float uygulanmış elemandan sonra gelen elemanların bu etkiden kurtarılması için "Clear" özelliğinin kullanılması gerekir."