TABLOLARA STİL UYGULAMA
Tabloda kenarlıkları eklemek için; Frame (Dış kenarlık)ve Rules (İç kenarlık) kullanılır.(Satır içine yazılacak.)

Frame için değerler;


• Border= Dörtkenarında çizilmesini sağlar.
• Vsldes= Yalnızca sağ ve sol kenarları çizer.
• Hsides= Yalnızca üst ve alt konuları çizer.
• Lhs= Yalnızca sol kenarları çizer.
• Rhs= Yalnızca sağ kenarları çizer.
• Above= Yalnızca üst kenarları çizer.
• Below= Yalnızca alt kenarları çizer.
• Void= Dış kenarlığı kaldırır.


Rules için değerler;


• All= Tüm iç kenarlıkları çizer.
• Cols= Yalnızca dikey iç çizgileri çizer.
• Rows= Yalnızca yatay iç çizgileri çizer.
• None= İç çizgileri kaldırır.

Tablo kenarlıkların rengi "Border-color" ile belirlenir. Genişlik "Border- width", kenarlık stili ise "Border-style" ile belirlenir. Ayrıca html için kullandığımız "Collspacing" ile hücreler arası boşluğu belirleyebiliriz.


LİSTELERE STİL UYGULAMA


• List-style-type ile sıralı ve sırasız listeleri biçimlendiriniz.
"Upper-roman", "Lauver-roman", "Lower-alpha" vb…

• List-style-image sırasız listelerde istediğimiz resmi madde imi olarak kullanmamızı sağlar.
Ul {list-style-image: url(kemik. jpg)}

• "List-style-position" madde iminin yazının içinde veya dışında olmasını sağlar."