8-) YAZININ RENGİ

"Color" ile yazının rengi belirlenirken , "Back ground-color" ile yazının arka plan rengi belirlenir.

9-)BAĞLANTILARA STİL EKLEME

a:link{color: black; text-decaration: none;}: Tıklamamış link

a:visited{color: red; text-decoration: none;}: Ziyaret edilmiş link

a:active{color: blue; text-decaration: none}: Tıklandığı andaki hal


PARAGRAFLARA STİL UYGULAMASI

1-) İLK SATIR GİRİNTİSİ

"Text-indent" ile ayarlanır. Paragrafın sadece ilk satır girintisini ayarlar. Pozitif değerle içe girinti verilirken, negatif değerle dışa girinti verilir.

3-) YAZI STİLİNİ AYARLAMA

kodu
çıktısı


2-)DOLDURMA GİRİNTİSİ

Paragrafın iç kısmından içeriğin etrafına boşluk bırakmak için kullanılır. (Tüm stil tanımlarında "Padding" iç boşluklara ayarlanırken, "Magrin" dış boşlukları ayarlar.)

kodu
çıktısı


3-) KENAR BOŞLUĞU GİRİNTİSİ

Paragrafın dış tarafından bırakılacak boşluğu belirler. Margin-top, Magrin-right, Magrin-bottom, Magrin-left ayrı ayrıda ayarlanabilir.

kodu
çıktısı