2-)YAZI BÜYÜKLÜĞÜNÜ AYARLAMA

"Font-size" ile büyüklüğü belirlenir. Piksel px, inç, in, punto pt ile gösterilir. Göreceli boyutlar ise küçükten büyüğe doğru xx-smal, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large şeklinde yazılır.

"Font-style" ile yazı stili belirlenir. "Font-weight" ile yazını kalınlığını belirtir.

3-) YAZI STİLİNİ AYARLAMA

kodu
çıktısı


4-) ALT VE ÜST ÇİZGİ

"Text- decoration" ile yazılır. Metnin üstünü çizmek için "Line-through", ortasından cizmek için "Line-overline", altını çizmek için "Underline", yanıp sönme efekti için "Blink" kullanılır."None" çizgisidir.5-)TEXT-TRANSFORM

Uppercase= Yazıyı büyük harf yapar.
Lowercase= Yazıyı küçük harf yapar.
Capatalize= Yazının her kelimesinin ilk harfini büyük yapar.

6-) KARAKTER VE KELİME ARASI BOŞLUK

Karakter arası boşluk "Letter-spacing" ile, kelimeler arası boşluk "Word-spacing" ile belirlenir.

7-)FONT

"Font" ile bütün metin stili birada verilebilir.

kodu
çıktısı