GRUPLAMA, BAĞLAMA VE KALITIM
Virgül ile etiketleri birbiri ardına yazarak gruplama yapabiliriz. Bu durumda grubun tüm elemanlarına ayrı stil atamış oluruz.

kodu
çıktısı


Etiketler arasında boşluk bırakmak amacıyla bağlama yapabiliriz. Bu durumda bağlanan etiketleri iç içe iken stil atanmış olur.

kodu
çıktısı


METİN STİLLENDİRME
1-) YAZI GRUBUNU BELİRLEME

“Font family” ile belirtilir. En çok kullanılan yazı tipi grupları şunlardır;

"Arial", "Helvatika", "Sans-Serif", "Times new roman", "Courlernew", "Courier", "Monospace", "Verdana" .

kodu
çıktısı