CSS TÜRLERİ
TEMEL CSS KULLANIMI:
CSS kodları <Head > kodları arasında yazılır.

Kod Yapısı :

< STYLE >
.resim { özellikler; }
< /STYLE >

*Bir CSS ifadesi her zaman noktalı virgül (;) ile biter. İfadeler bir kıvrımlı parantez içinde yer alır.*

ÖRNEK:

p { color: red; text-align: center; }CLASS KULLANIMI


< div class="yazitipi" > Hoş Geldiniz! < /div >


Yukarıdaki div elementi içinde yer alan class="yazitipi", div elementi için CSS özellikleri belirtmemizi sağlayan bir yoldur.

<STYLE >