H1, H2, H3, H4 {color:pink;}/*bir css yorum satırıdır*/
HARİCİ BİR STİL SAYFASINA BAĞLAMAK
< html >
< head >< title >.....< /title >
< lik rel="style sheet" type= "text/css" media= "screen" href="stil.css" >
< head >
< body >
...
< /body >
< /html >