HAZIR FONKSİYONLAR
TARİH VE SAAT

Tarih ve zaman bilgisini bize verir:


KARAKTER DİZİSİ DÜZENLEMEYE YARAYAN
FONKSİYONLAR
Karakter dizisi veya String, VBScript için "Bugün gün güzel bir gün" bir stringdir. Web sitemizi ziyaret eden ve eğer varsa formalarımıza yazacağı ve gönder düğmesine basarak server’a göndereceği bilgiler de String dir. Bunun için VBScript in karakter dizisi düzenleme fonksiyonları kullanacağız.

INSTR:

Uzun bir String’in içinde vereceğimiz daha kısa bir String’in bulunup bulunmadığını arar, bulursa bu kısa String’in başlama noktasının değerini verir

LEN:

Bir Stringin uzunluğunu belirler. Mesela, Soz isimli bir değişkenimiz var, bunun değeri de "Neşeli ol ki genç kalasın" olsun. Uzunluğunu şöyle belirleyebiliriz: Len(soz)

UCASE:

Vereceğiniz bir String’in bütün harflerini büyük harfe çevirir.

LCASE:

Vereceğiniz bir String’in bütün harflerini küçük harfe çevirir

LTRİM, RTİM, TRİM:

Verdiğiniz String’in (Sırasıyla ) hem başındaki hem de sonundaki boşlukları temizler. Böylece gereksiz boşluklar ortadan kalkmış olur.

SPACE:

İçinde vereceğiniz sayı kadar boşluk olan bir String oluşturur.

STRİNG:

İstediğiniz sayıda ve istediğiniz karakterde bir String oluşturur.

LEFT, RİGHT:

Bir String’in içinde soldan (Baştan ) veya sağdan (Sondan ) verdiğimiz sayı kadar olan karakterleri verir.

MİD:

Bir String’in içinde başlangıç noktasını ve karakter olarak boyunu verdiğimiz alanda yer alan String’i verir.