ALT PROGRAMLAR
Programlar farklı işleri yerine getirmekten sorumlu alt programlardan oluşur. Ana programla alt programlar arasındaki çalışma ilişkisini basitçe şu şekilde açıklayabiliriz; Programın kodlarının çalışması esnasında hangi işlem gerçekleştirilecekse o işlemden sorumlu alt program çalıştırılır. Alt programın çalışması bittikten sonra ana program kodları çalıştırılmaya devam edilir.

ALT PROGRAMLAR 2'YE AYRILIR: HTML sayfalarında normal metin ile web tarayıcısına gönderecek olan özel komutları birbirinden ayırmak için kullanılan işaretler ve komut dizilerdir. Normal metinden ayırmak için < > işaretleri vardır.

1) PROSEDÜR/ SUBROUTİNE; Birçok parametre geri gönderilebilir.istenirse birçok parametre geri döndürülebilir. Genelde tekrar tekrar yapılacak işlemleri yapmak için kullanılır. Yapı olarak;

Sub prosedür_adı(varsa parametre)
İşlemler
.
.
.
.
.
End sub

2) FONKSİYON/ FUNCTİON ; Birçok parametre gönderir. Fakat tek sonuç döner. Oda fonksiyon üzerinden döner. Genelde bir şey hesaplatma vs. işlemler için kullanılır. Yapı olarak;

Function fonksiyon_adi(varsa parametre) as türü
İşlemler
.
.
.
.
. End sub

ÖRNEK ;


+sub ekle()
Dim i as integer
For i=0 to 10
Listbox1.items.Add(“selcuk meslek”)
Next
+sub sil()
Listbox1.items.clear()
End sub
+sub yeni ()
Listbox1.items.Add (“bilisim”)
+Page load
Ekle()
End sub
Button1_click
Sil()
Yeni()