DİZİLER (ARRAYS)
Değişkenlerde tek bir veri saklanmak mümkündür. Fakat birbirine benzeyen aynı türden birden çok veriyi saklanmak istenildiğinde değişkenler yetersiz kalmaktadır. Bu durumlarda diziler kullanılmaktadır. Diziler benzer veriler taşıyan ve bir seri oluşturan verilerin saklanmasında kullanılan yardımcılar olarak adlandırılabilir.

*-*Örneğin;

İllerden oluşan bir dizi oluşturmak istenildiğinde;

<%
İller(0)="Armut"
İller(1)="Arlma"
İller(2)="Şeftali"
İller(3)="Erik"
İller(4)="Karpuz"
Response.Write (meyveler(4))
%>

EKRAN ÇIKTISI :

Karpuz

Diziler kullanılmadan önce mutlaka tanımlanmalıdır. Bu Dim satırında kullanılacak dizinin adı ve eleman miktarı verilerek yapılabilir Dim iller(4) şeklinde yapılan bir dizi tanımında iller dizisi 5 eleman (değişken)’den oluşmaktadır. Çünkü yukarıda da görüldüğü gibi diziler 0 nolu index’den başlarlar ve artarak devam ederler. Bu nedenle 0-4 arasında 5 adet dizi elemanı bulunmaktadır.

ASP DİZİ BOYUTUNU DEĞİŞTİRME (REDİM)

Bazen eleman sayısı değişen bir girdi olabilir, bu gibi durumlarda kullanılacak dizinin boyutunun da değişmesi gerekmektedir. Programınızın herhangi bir yerinde kullanılan bir diziyi yeniden boyutlandırma ihtiyacı duyulursa Redim fonksiyonu kullanılmaktadır. Böylece programın çalışması esnasında dizi yeniden boyutlandırılmış olmaktadır.

Ancak unutulamaması gereken bir nokta bir dizi yeniden boyutlandırıldığında içerdiği eski datalar dizi içerisinden atılır. Bir dizi içerisinde bulunan eski veriler korunarak işlem yapılmak isteniyorsa preserve fonksiyonu kullanılabilir.
<%
Dim meyveler(2,2)=”erik”
Dim meyveler(0,0)=”karpuz”
Dim meyveler(0,1)=”kiraz”
Dim meyveler(1,0)=”portakal”
Dim meyveler(1,1)=”şeftali”
%>