DÖNGÜLER
Asp'de işimizi en çok kolaylaştıran öğelerden biri döngülerdir. Döngü için, belirli bir şart, doğruluk olduğu sürece belirlenen işin yapılması denenebilir. Birkaç çeşit döngü yöntemi vardır:

1. FOR-NEXT DÖNGÜSÜ:
İşin kaç kere yapılacağını belirleyebileceğimiz döngü türüdür.Yukarıdaki örnekte 1, döngünün başlangıcını, 11 sonunu, 2 ise kaçar kaçar ilerleyeceğini ifade eder. İstersek 2 ifadesini kaldır abiliriz. Böylece i değişkeni birer birer artar.

2. DO WHİLE-LOOP DÖNGÜSÜ:
İşin, belirlenen koşul doğru olduğu sürece yapılacağını belirten döngü türüdür.Burada, i değişkeni 10'dan küçük olduğu sürece döngü devam

3. DO UNTİL-LOOP DÖNGÜSÜ:
İşin, belirlenen koşul doğru olana kadar yapılacağını belirten döngü türüdür. eder.Burada ise, i değişkeni 10'dan büyük olana kadar döngü devam eder.

3. DO UNTİL-LOOP DÖNGÜSÜ:
Yaptğı iş, diğerleriyle tam olarak aynı değildir. Bir dizi içindeki tüm değerleri bir seferde yazdırmamızı sağlar.Bu örnek, sunucu değişkenlerinden alınabilen tüm değerleri bir döngü ile ekrana yazdırır.O, sayfaya formdan gelen tüm verileri bir seferde yazdırabilirsiniz.