DEĞİŞKEN:

Programlarda bilgileri daha sonra kullanabilmek için kullanılan boş kaplar gibi düşünülebilir. Dim Değişken Adı as Veri Tipi Adı

NOT1:

String ifadeler değişkenlere atanırken veya mesaj olarak yazdırırken (“ ”) tırnak içerisinde yazılır.NOT2:

Tarih türünden bilgiler atama yapılırken (#) diyez işaretleri arasına yazılır.* Değişken isimleri verilirken arada boşluk bırakılmaz, ya alt çizgiyle birleştirilerek ya da bitişik yazılır. Ayrıca türkçe karakterler kullanılmaz.

* Değişenler sayıyla başlamaz. Özellikle içlerinde özel işaretler kullanılmaz.

* Visual basic.net için anlamlı olan kelimeler değişken olarak kullanılmaz (or,end,if,e vb.).