ASP NEDİR?
  • ASP, Active server pages (aktif sunucu sayfaları) kısaltmasıdır.
  • ASP bir Microsoft yazılımıdır.
  • ASP,IIS(internet information services) altında çalışan bir programdır.
  • IIS, Windows 2000, WindowsNT 4.0, WindowsXP Professional ve Windows 7 Ultima CD’sinde bulunan hazır bir program paketidir.
  • Ayrıca Windows 95/98’de PWS(personel web server) ile de ASP kodlarını çalıştırabilirsiniz.


ASP ile yazılmış bir web sitesini ziyaret ettiğimiz zaman ASP kodları server yani sunucu tarafında çalıştırılır ve bu asp kodları istemci tarafından (internete bağladığınız bilgisayarlar birer istemcidir.) görüntülenmez, ancak çalıştırılan sorguların sonuçları bizlere gösterilir ve tarayıcılarımız (browser) tarafından yorumlanabilir. Klasik ASP sunucu tabanlı çalışır, dolayısıyla ASP ile dinamik olarak yaratılan sayfalar kullanıcının browserı ne olursa olsun aynı çalışır. ASP'yi yazarken en çok kullanılan dil VBScript'tir; ancak jscript gibi diller de kullanılabilir. Klasik ASP sayfaları .html yerine .asp uzantılıdır. Kullanıcı herhangi bir browser(internet e, Netscape vb.) asıtası ile ilgili siteye bağlandığında ki bu kullanıcını browser hanesine ilgili adresi yazması ve enter’a basması ile gerçekleşir, ulaşmak istediği dosya istekte bulunan ve bu hizmeti sunan uygulama programı tarafından (web server) kullanıcıya gönderilir.ancak bu durum html ve htm uzantılı dosyalar için böyle iken kullanıcı.asp uzantılı bir dosyaya istekte bulunduğunda uygulama yazılımı(web server) istenilen bu dosyayı önce yorumlar ve bu işlemin sonucunda üretilen standart html kodları kullanıcıya gönderilir.


ASP’NİN GÜCÜ İKİ TEMEL NOKTAYA DAYANIR;

  • Sonuç olarak kullanıcıya iletilecek html dosyası kullanıcı istekte bulunana kadar oluşturulmaz.
  • Kullanılan browser tipi yazılan asp dosyaları için öenmli değildir. Çünkü yorumlanan asp dosyaları standart html output (çıktı) üretirler.